ដឹងអត់ពិធីបុណ្យផ្កាយឆ្នាំនេះមានអ្វីប្លែក?

ចង់ដឹងថាសប្បាយប្លែកភ្នែក ប្លែកអារម្មណ៍កម្រិតណានោះ កុំភ្លេចចូលរួមដោយផ្ទាល់ណា៎។

Views : 123

Related Articles

Some history of volunteering that most people don't know

គ្រប់ប្រជាជនខ្មែរ តែងតែប្រារព្ធ​ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយចាស់សឹងតែទាំងអស់សុទ្ធិតែបានដឹងពី ពិធីបុណ្យនេះ ក៏ប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនមិនបានដឺងច្បាស់ពី ពិធីបុណ្យមួយនេះ