មហោស្រពគីហ្សូណា ជប៉ុន-កម្ពុជា ឆ្នាំ​នេះ​ រឹតតែប្លែកនិងសប្បាយជាងឆ្នាំមុនៗទៀត

មហោស្រពគីហ្សូណា ជប៉ុន-កម្ពុជា ​វិល​មក​សា​ជា​ថ្មី​ទៀត​ហើយ​ ដោយ​មាន​​ទស្សនីយភាព​ថ្មី ប្លែក​ៗ និង​កាន់​ែត​សប្បាយ​​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ៗ ដែល​មាន​រយៈ ៤ថ្ងៃ គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២១ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ កុម្ភៈ ២០១៩ នៅ​​មជ្ឈមណ្ឌល​សហ​ប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-ជប៉ុន

Views : 49

Related Articles

To gain experience by joining internship

Learn to know about SDGs