ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានធ្វើការសិក្សាពីទីផ្សារការងារនៅថ្ងៃអនាគត។ ពួកគេសរុបសេក្តីមកវិញ ថាការងារ ៥០% នឹងអាចត្រូវបានជំនួសដោយម៉ាស៊ីន (Machine)។

នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នការងារស្ម័គ្រចិត្តកំពុងរីកដុះដាលជាលំដាប់ ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញតែនិសិ្សតតែប៉ុណ្ណោះ ដែលកំពុងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្ត ឬការងារសង្គមនេះ

សម្រាប់ប្អូនៗដែលទើបប្រលងចប់បាក់ឌុបជាប់ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះ ប្រាកដជាពេលនេះកំពុងតែស្វែងរក សាកលវិទ្យល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ នានា ដើម្បីចុះឈ្មោះ ក៏ដូចជាប្រលង ចូលរៀន ជាពិសេស គឺការរៀនត្រៀម ដើម្បីប្រលងចូលសាលាពេទ្យ សាលាតិចណូ IFL អីជាដើម។

ក្នុងនាមជានិស្សិត ឬជាសិស្សវិទ្យាល័យក៏ដោយ យុវជនម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់បានអាហារូបករណ៍ ឬកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូររយៈខ្លីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្តងដែរក្នុងជីវិត ដើម្បីអោយស្គាល់ប្រព័ន្ធអប់រំ និងបរិបទប្រទេសគេម្តង។

ខ្ញុំជឿថាអ្នកប្រាកដជាធ្លាប់លឺ អំពីការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេលខ្លី (Exchange Program) ប្រសិនបើអ្នកជានិសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យ។

លទ្ធផលប្រលងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទើបប្រលងនេះ កំពុងចាំយ៉ាងអន្ទះសារ ត្រូវបានប្រកាសហើយ!

នេះជាការដកស្រង់មួយចំនួនអំពីទម្លាប់ដែលធ្វើអោយយុវជនយើងគួរកុំធ្វើ បើជៀសបានជៀសទៅ។

បរិបថសង្គមរាល់ថ្ងៃ ឃើញថានិស្សិតភាគច្រើនចូលចិត្តរៀនពីរសាកលវិទ្យាល័យ រឺ និយាយអោយចំទៅ ចូលចិត្តរៀនពីរជំនាញក្នុងពេលតែមួយ។

ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់​រហូតដល់ $4,000 និងការបណ្តុះបណ្តាលហើយ នៅបានទៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីទៅទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុន Google, Facebook & Microsoft ទៀតផង។​

As scholarship opportunity is increasingly easy to access, many people are interested in pursuing one.

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ដួង ច័ន្ទដារា អតីតនិស្សិតកម្ពុជាអាហារូបករណ៍ម្ចាស់ក្សត្រីសិរិនថន សកលវិទ្យាល័យមហាសារខាម (CASS-MSU) ២ ជំនាន់ផ្ទួន (Facebook : Chandara Doung Ynwa)

ចង់អោយ Public Speaking ល្អ ឈប់ប្រើពាក្យទាំងនេះ